LPP - Lënda e parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit