LMP - Linjat dhe makineritë e prodhimit për përdorim në procesin e prodhimit