Index

Kërkesë për vazhdim të kartelës

Vazhdimi i ID Kartelës së cilës i ka skaduar afati, ose kërkesë për ID Kartelë të re

Kjo fushë duhet të plotësohet
Kjo fushë duhet të plotësohet
Kjo fushë duhet të plotësohet
Kjo fushë duhet të plotësohet
Kjo fushë duhet të plotësohet
Kjo fushë duhet të plotësohet

Verifiko fillimisht