Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

15 September 2010

Zoran Staletoviq

Gjykata komunale Shtëroce

data e senaces:14.09.2010

vërejtje : seanca shtyhet ne afat te pacaktuar