Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

20 December 2013

ZHVILLIMET NË PIKË KALIMET KUFITARE BRNJAK DHE JAR

Prishtinë 20 dhjetor 2013. –Që nga fillimi i procedurave të rregullta doganore (14 dhjetor 2013) në dy pikë-kalimet doganore të veriut janë zhdoganuar 522 dërgesa të ndryshme. Në Jarinje ka një numër më të madh të dërgesave ku totali arrin në 395 dërgesa kurse në Brnjak totali i dërgesave është 127.

Që nga fillimi i procedurave doganor, prej 522 dërgesave të cilat kanë hyrë përmes këtyre dy pikë-kalimeve kufitare  121 dergesa apo (23%) janë zhdoganuar në pjesën veriore, kurse 401 dergesa apo (77%) janë adresuar në terminalet e zhdoganimit të brendshëm në pjesët tjera të Kosovës.

Kurse sa i përket zhdoganimeve të cilat janë kryer në veri deri më tani kemi mbledhur të hyra të cilat janë mbi 15.000 €. Sa i përket nivelit të sigurisë nuk ka pasur incidente si dhe kërcënim të sigurisë për stafin i cili punon në ato dy pika kufitare. Gjithashtu bashkëpunimi në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së IBM ka qenë në nivelin e duhur.