Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

02 qershor 2010

ZAPLENJENO OKO 3500 LITARA AKOHOLA BEZ BANDEROLE