Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

04 shtator 2008

ZAPLANJENE SU CIGARETE BEZ BANDEROLA U GNJLANE