Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

16 qershor 2009

ZADRŽAVAJU 41 KG ZLATA U PRIŠTINI I GNJILANU

ARI.JPG