Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Vazhdon performanca e shkëlqyer në aspektin e mbledhjes së të hyrave

Lajme

09 February 2016

Vazhdon performanca e shkëlqyer në aspektin e mbledhjes së të hyrave

Dogana e Kosovës pas përmbylljes së suksesshme të vitit 2015 ka vazhduar të punojë me intensitet të shtuar në mbledhjen dhe ruajtjen e buxhetit shtetëror.

Të dhënat e para të janarit 2016 tregojnë qartë se ky fillim vit është edhe më i mirë se viti i kaluar, muaji Janar 2016 është përmbyllur me 24% rritje të të hyrave.

Nëse krahasohen me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar (janar 2015) ku janë mbledhur 47,3 milion gjatë këtij viti kemi 58,8 milion euro . Kurse sa i përket projeksionit të paraparë ne kemi tejkaluar atë për 17.3% më pasi që projeksioni ishte 50.1 Milion kurse janë inkasuar 58.8.  Dogana thellësisht është e përkushtuar për të ruajtur dhe grumbulluar taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Dogana fton qytetarët që të thërrasin në telefonin 0800 50 095 nëse hasin apo shohin keqpërdorime dhe kontrabandim, sepse vetëm së bashku mund të mbrojmë dhe ndërtojmë shtetin tonë.

 

income_752062.png