Home                                                Tarifa e Integruar e Kosovës                

 

Për PDF

 

Informata te pergjithshme

Te gjitha format jan fajlla .pdf (Portable Document Format). Kjo dmth se nese keni te instaluar software-in Adobe Acrobat Reader, do te mund te lexoni, printoni dhe shkarkoni keta dokumenta.

Kete software mund ta shkarkoni falas nga web-faqja e  Adobe Systems.

Nese keni veshtiresi gjate shkarkimit te ketij software-I, ne po ate web-faqe poashtu do te mund te gjeni ndihmen per klientet (customer support).

Leximi dhe Printimi

Pasi te keni instaluar software-in Reader ne kompjuterin tuaj, vetem duhet te klikoni ne hyperlink-un I cili ju referon tek fajlli .pdf. Para printimit, kontrolloni formen dhe madhesin e faqes: disa nga ato duhet printuar ne leter standarde (8.5" x 14").

Adobe Reader tregon madhesine e faqes – bashkë me numrin e faqeve ne skajin e majte te poshtem te ekranit.

Pasi te keni kompletuar formularin ne ekran dhe te keni verifikuar madhesine e faqeve, selektoni opcionin  "File" dhe me pastaj "Print" ne menyne kryesore te software-it Reader.

  • Kjo rezulton ne dritaren per konfirmimin e printimit.
  • Per te ndryshuar madhesine e faqes, klikoni ne opcioni  "Setup" te se njejtes dritare.
  • Per te bere pershtatjet e duhura:
    • Ne Adobe Reader 4.05, duhet selektuar opcionin "Fit to page".
    • Ne Adobe Reader 5.0, duhet selektuar opcionin "Shrink oversized pages to paper size" dhe "Auto-rotate and center pages".

Shkarkimi

Shkarkimi I nje fajlli ju lejon juve te lexoni dhe te printoni nje document pa qenë nevoja te lidheni ne Internet ose ne web-faqen e SHerbimit Doganor te UNMIK-ut. Shkarkimi ju lejon te ruani nje kopje te nje formulari apo publikimi ne kompjuterin tuaj. Ekzistojne dy menyra te shkarkimit te .pdf fajllave ne kompjuerin tuaj.

1. Per te shkarkuar para hapjes se fajllit .pdf:

Microsoft Internet Explorer

 

Klikoni me te djathten ne hyperlink-un e fajllit .pdf dhe selektoni opcionin "Save Target As." Ruani fajllin ne kopmuterin tuaj dhe me pastaj do te mund ta hapni ate permes software-it Reader.

 

Netscape

Klikoni me te djathten ne hyperlink-un e fajllit .pdf dhe selektoni opcionin "Save Link As." Ruani fajllin ne kopmuterin tuaj dhe me pastaj do te mund ta hapni ate permes software-it Reader.

2. Per te shkarkuar pasi te keni hapur fajllin .pdf:

Acrobat Reader version 4.0

 

Microsoft Internet Explorer

 

Selektoni Opcionin "File" nga menyja kryesore e web-faqes, dhe pastaj "Save As." Ruani fajllin ne kompjuteirn tuaj dhe pastaj do te mund ta hapni permes software-it reader.

Netscape

Selektoni opcionin "File" nga menyja kryesore e web-faqes, dhe pastaj "Open page." Ne dritaren e menyse, selektoni "Choose file" dhe ruani fajllin ne kompjuterin tuaj. Sigurohuni qe specifikacionet jane fiksuar per te gjitha llojet “All types." Fajllin do te mund ta hapni permes software-it Reader.

 

Acrobat Reader version 5.0

 

Microsoft Internet Explorer

Ne Shtyllen e veglave ne Acrobat Reader, klikoni ikonen "diskette". Ruani fajllin ne kompjuterin tuaj dhe pastaj hapeni ate permes software-it Reader.

Netscape

Ne Shtyllen e veglave ne Acrobat Reader, klikoni ikonen "diskette". Ruani fajllin ne kompjuterin tuaj dhe pastaj hapeni ate permes software-it Reader.

 

Gjate problemeve

Nese keni tentuar te hapni nje dokument te formatit .pdf (nese linku ne te cilin keni klikuar ka perfunduar me .pdf prapa ) dhe nuk eshte hapur me sukses, sigurohuni qe keni instaluar Adobe Acrobat Reader ne kompjuterin tuaj.

Nese perdorni Adobe Acrobat Reader dhe akoma keni probleme me leximin, printimin dhe shkarkimin e fajllave .pdf, duhet te modifikoni preferencat e software-it Reader ne kompjuterin tuaj:

 

Acrobat Reader 4.0

Acrobat Reader 5.0

1.       Mbylleni shfletuesin tuaj

2.        Hapeni Acrobat Reader

3.       Selektini menyne “File”

4.       Selektoni “Preferencat”

5.       Selektoni “General”

6.       Ne pjesen e opcioneve ne kete dritare per konfirmim, sigurohuni qe opcioni  "Web Browser Integration" te mos selektohet.

1.       Mbylleni shfletuesin tuaj

2.       Hapeni Acrobat Reader

3.       Selektoni menyne “Edit”

4.       Selektoni “Preferencat”

5.       Ne pjesen e ‘Opcioneve’ te kesaj dritareje per konfirmim, sigurohuni qe opcioni "Display PDF in Browser" te mos selektohet.

 

Pasi te keni percjellur keto udhezime, gjate perdorimit te shfletuesit tuaj dhe klikimit te ndonje hyperlink-u per dokument .pdf, keto do te hapen ne nje dritare te vecante.