Tarifa e integruar e Kosovës - 2021

Anglisht | Srbisht

Pjesa I

Parathënie Parathënie

Pjesa II

Seksioni I Kapitulli 01 Kafshët e gjalla
Kapitulli 02 Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të mishit
Kapitulli 03 Peshku dhe kafshët guackore të nënujshme, molusqet dhe kafshët e tjera jovertebrore ujore
Kapitulli 04 Produktet bulmetore; vezët e zogjve;mjaltë natyral; produkte të ngrënshme me origjinë prej kafshëve,të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
Kapitulli 05 Produktet me origjinë prej kafshëve, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër

Seksioni II Kapitulli 06 Pemët dhe bimët e tjera, të gjalla; zhardhokët, rrënjët dhe të ngjashmet me to; lulet e prera dhe gjethnajat zbukuruese
Kapitulli 07 Zarzavatet(perimet) e ngrënëshme dhe rrënjët dhe tuberat përkatës
Kapitulli 08 Frutat dhe arrat e ngrënëshme; lëkurat e agrumeve apo të pjeprave
Kapitulli 09 Kafe, çaj, mate dhe erëza
Kapitulli 10 Drithërat
Kapitulli 11 Produktet e industrisë bluajtëse; malt; niseshtet; inulinë; gluteni i grurit
Kapitulli 12 Farat vajore dhe frutat me përmbajtje vajore; kokrra, fara dhe fruta të ndryshme; bimët industriale apo medicinale; kashta dhe tagjia
Kapitulli 13 Lac; gomat, rrëshirat, dhe ekstrakte të tjera vegjetale
Kapitulli 14 Materialet vegjetale që përdoren për thurje; produktet vegjetate të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër

Seksioni III Kapitulli 15 Vajra dhe dhjamra prej kafshëve apo vegjetate dhe produktet e ndarjes së tyre; yndyrna të përgatitura të ngrënëshme, dyllet prej kafshëve apo vegjetate

Seksioni IV Kapitulli 16 Ushqimet e përgatitura prej mishit, prej peshkut apo prej krustaceve, prej molusqeve apo prej kafshëve të tjera jovertebrore ujore
Kapitulli 17 Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej tij
Kapitulli 18 Kakao dhe prëgatitjet prej kakaos
Kapitulli 19 Përgatitjet prej drithrave, të miellit, niseshtës apo qumështit; produktet e pasticerisë apo prej brumërave
Kapitulli 20 Përgatitje prej zarzavateve, frutave apo pjesëve të tjera të bimëve
Kapitulli 21 Përgatitje të ndryshme të ngrënëshme
Kapitulli 22 Pijet, alkoolet dhe uthullat
Kapitulli 23 Mbetjet dhe kthimet nga industritë ushqimore; tagjia e përgatitur për kafshët
Kapitulli 24 Duhani dhe zëvendësuesit e përpunuar të duhanit

Seksioni V Kapitulli 25 Kripërat; sulfuret; oksidet dhe gurët; materialet suvatuese, gëlqere dhe ëimento
Kapitulli 26 Xeheroret, zgjyrat dhe hiri
Kapitulli 27 Lëndët djegëse minerale, vajrat minerale dhe produktet e distilimit të tyre; substancat bituminoze; dyllet minerale

Seksioni VI Kapitulli 28 Kimikatet inorganike;përbërjet organike dhe inorganike të metaleve të ëmuar, të metaleve të rrallë, të elementeve radioaktive apo të izotopeve
Kapitulli 29 Kimikatet organike
Kapitulli 30 Produktet farmaceutike
Kapitulli 31 Plehëruesit
Kapitulli 32 Ekstraktet ngjyrosëse dhe tanike; taninet dhe derivatet e tyre; ngjyrosësit, pigmentet dhe lëndë të tjera ngjyrosëse, bojrat dhe llustrosesit; stuko dhe masticet e tjera, bojrat e shkrimit
Kapitulli 33 Vajrat thelbësore dhe rrëshirat; preparatet e parfumerisë, kozmetikës, apo të tualetit
Kapitulli 34 Sapuni, agjentet organike me veprim të sipërfaqshëm, preparatet larëse, preparatet lubrifikuese, dyllet artificiale, dyllet e pregatitura, preparatet llustrosëse apo pastrues, qirinjtë dhe artikuj të ngjashëm, pastat modeluese, "dyllet dentare" dhe preparatet dentare me bazë allëie
Kapitulli 35 Substanca albuminoidale; niseshtetë e modifikuara;ngjitësat; enzimat
Kapitulli 36 Eksplozivët; produktet piroteknike; shkrepset; lidhjet piroforike; preparatet e caktuara të djegshme
Kapitulli 37 Mallrat fotografike apo kinematografike
Kapitulli 38 Produkte të ndryshme kimike

Seksioni VII Kapitulli 39 Plastikat dhe artikujt prej tyre
Kapitulli 40 Goma dhe artikujt prej saj

Seksioni VIII Kapitulli 41 Lëkurët e papërpunuara (përveëse gëzofeve ) dhe lëkurët e përpunuara
Kapitulli 42 Artikujt prej lëkure; samarët dhe takëmet e kalit; mallrat e udhetimit, ëantat e dorës dhe kontenierë të ngjashëm; artikuj prej të brendshmeve të kafshëve(përveë të zorrëve të krimbit të mëndafshit)
Kapitulli 43 Gëzofet dhe qimet artificiale; prodhimet prej tyre

Seksioni IX Kapitulli 44 Druri dhe artikujt prej druri, qymyri i drurit
Kapitulli 45 Tapa dhe artikujt prej tape
Kapitulli 46 Prodhimet e kashtës, të espartos apo të materialeve të tjera thurëse; punimet në xunkth dhe kallama

Seksioni X Kapitulli 47 Brumi i drurit apo i materialeve të tjera flbroze celulozike; letër dhe karton i rikuperueshëm (mbetje dhe kthime)
Kapitulli 48 Letra dhe kartoni., artikuj prej brumit të letrës,perj letre apo kartoni
Kapitulli 49 Librat, revistat, pikturat dhe produkte të tjera të industrisë së shtypit, dorëshkrimet; shtypshkrimet dhe projektet

Seksioni XI Kapitulli 50 Mëndafshi
Kapitulli 51 Leshi, qime të holla apo të ashpra kafshësh; fije prej flokëve të kalit dhe pëlhura të endura prej tyre
Kapitulli 52 Pambuku
Kapitulli 53 Fibra të tjera tekstile vegjetale; fill letre dhe pëlhura të endura prej fijeve prej letre
Kapitulli 54 Filamentet e bëra nga njerëzit
Kapitulli 55 Fibrat kryesore të bëra nga njerëzit
Kapitulli 56 Mbushje, shajak dhe pëlhura të paendura; fijet speciale; spango, kordone, litar dhe kabllo dhe artikujt prej tyre
Kapitulli 57 Qilimat dhe veshje të tjera të dyshemesë prej tekstili
Kapitulli 58 Pëlhura speciale të endura; pëlhura tekstile me xhufka; tantellat; tapicerite; zbukurimet, qëndismat
Kapitulli 59 Pëlhurat tekstile të ngopura, të veshura, të mbuluara apo të laminuara; artikujt tekstile të një lloji të përshtatshëm për përdorim industrial
Kapitulli 60 Pëlhurat e thurura me shtiza apo të punuara më grep
Kapitulli 61 Artikuj të veshjes dhe plotësues të veshjeve, të thurura me shtiza apo të punuara me grep
Kapitulli 62 Artikuj të veshjes dhe plotësues të veshjeve, jo të thurura me një apo me shumë file
Kapitulli 63 Artikuj të tjerë të bërë me tekstile;kompletet; veshjet e përdorura dhe artikuj tekstile të përdorur; lecka mbeturine

Seksioni XII Kapitulli 64 Veshjet e këmbëve, galloshet dhe të ngjashmet e tyre. pjesët e artikujve të tillë
Kapitulli 65 Veshjet e kokës dhe pjesët prej tyre
Kapitulli 66 ëadrat, ëadrat e diellit, bastunet, bastunet mbështetës, kamzhiqet, artikujt për gjueti dhe pjesët e tyre
Kapitulli 67 Puplat dhe pushi i përgatitur dhe artikujt e bërë nga puplat dhe pushi; lulet artificiale, artikujt prej flokëve të njerëzve

Seksioni XIII Kapitulli 68 Artikujt prej guri, allëie, ëimentoje, asbesti, mike apo materiale të ngjashme
Kapitulli 69 Produkte qeramike
Kapitulli 70 Qelqi dhe prodhimet prej qelqi

Seksioni XIV Kapitulli 71 Perlat natyrale apo të kultivuara, gurët e ëmuar apo gjysëm të ëmuara, metalet e ëmuar, metale të veshur me metale të ëmuar dhe artikujt prej tyre; imitacionet e bizhuterive;monedha

Seksioni XV Kapitulli 72 Giza dhe ëeliku
Kapitulli 73 Artikujt prej gize dhe ëelikut
Kapitulli 74 Bakri dhe artikujt prej bakri
Kapitulli 75 Nikeli dhe artikujt prej tij
Kapitulli 76 Alumini dhe artikujt prej tij
Kapitulli 77 (E rezervuar për shfrytëzim të mundshëm në të ardhmen në sistemin e harmonizuar)
Kapitulli 78 Plumbi dhe artikujt prej tij
Kapitulli 79 Zinku dhe artikujt prej tij
Kapitulli 80 Kallaji dhe artikujt prej tij
Kapitulli 81 Metale të tjerë bazë, metalo qeramikat, produktet prej tyre
Kapitulli 82 Veglat e punës, pajisjet e punës, takëmet e ngrënies,lugët dhe pirunët, prej metali bazë; pjesë e tyre prej metali bazë
Kapitulli 83 Artikuj të ndryshëm prej metali bazë

Seksioni XVI Kapitulli 84 Reaktorët nuklearë, kaldajat(bojlerët), makineritë dhe pajisjet mekanike, pjesët e tyre
Kapitulli 85 Makineri dhe pajisje elektrike dhe pjesët e tyre; regjistruesit dhe riprodhuesit e tingullit; regjistruesit dhe riprodhuesit e imazhit televiziv dhe zërit, pjesët dhe plotësuesit këtyre artikujve

Seksioni XVII Kapitulli 86 Lokomotivat e hekurudhave apo tramvajeve, vagonët dhe pjesët e tyre; fiksuesit dhe përshtatjet e shinave të hekurudhave apo tramvajeve dhe pjesët e tyre; pajisjet mekanike të sinjalizimit (përfshirë ato elektro-mekanike) të të gjitha llojeve
Kapitulli 87 Mjetet e transportit të ndryshëm nga vagonët e hekurudhës ose tramvajit; pjesët dhe plotësuesit e tyre
Kapitulli 88 Avionët, anijet e hapësirës, dhe pjesët e tyre
Kapitulli 89 Anijet, varkat dhe strukturat lundruese

Seksioni XVIII Kapitulli 90 Instrumentet dhe aparatet optike, fotografike, kinematografike, matës, kontrolli, saktësie, mjeksore ose kirurgjikale; pjesët dhe plotësuesit e tyre
Kapitulli 91 Orët e të gjitha llojeve dhe pjesët e tyre
Kapitulli 92 Instrumentet muzikore; pjesët dhe plotësuesit e artikujve të tillë

Seksioni XIX Kapitulli 93 Armët dhe municionet; pjesët dhe plotësuesit e tyre

Seksioni XX Kapitulli 94 Mobilerite; Krevatet, dyshekët, mbajtëset e dyshekëve, jastëqet dhe shtresa të ngjashme të mbushura; llampat dhe pajime ndriëimi, jo të përfshira apo të specifikuara diku tjetër; shenjat ndriëuese, pllakat e emrit ndriëuese dhe të ngjashmet e tyre; ndërtesat e parafabrikuara
Kapitulli 95 Lodrat, pajisjet e lojrave dhe ato sportive; pjesët dhe pajisjet shtesë të tyre
Kapitulli 96 Artikuj të ndryshëm të prodhuar

Seksioni XXI Kapitulli 97 Veprat e artit,copat e mbledhura nga koleksionistët dihe antikat

Pjesa III

Aneksi 01 Lista e Emrave Ndërkombëtare jo-prononsore (INNS), që përmbajnë substanca Farmaceutike nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilat janë të liruara nga detyrimet
Aneksi 02 Lista e prefiksëve dhe sufikseve të cilët,në kombinim me INNS të Aneksit01, përshkruajnë kripërat, esteret apo hidratet e INNS;këto kripëra, estere apo hidrate janë të liruara nga detyrimet me kushtë që janë të kualifikueshme në S.H-Nënkapitullin e njejtë 6-shifrorë sikurse INN-përkatës
Aneksi 03 Kripërat, esteret dhe hidratet e INNS, të cilat nuk janë të kualifikuara në S.H.-kapitullin e njetë sikurse edhe INNS-at përkatës dhe të cilët janë të liruara nga detyrimet doganore dhe TVSH
Aneksi 04 Lista e Intermediarve Farmaceutike dmth të komponenteve që përdoren për prodhimin produkteve finale farmaceutike të përfunduara të cilat janë të liruara nga detyrimet
Aneksi 05 Certifikata Veterinare
Aneksi 06 Certifikata Fitosanitare
Aneksi 07 Leje sipas vendimit Nr. 20 datë 09/07/2013
Aneksi 08 Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicionale (AKPM)
Aneksi 09 Licencë për naftë dhe derivatet e naftës
Aneksi 10 Autorizimi importi për Perkursor (AKPM)
Aneksi 11 Licenca për import të narkotikëve-L3p (AKPM)
Aneksi 12 Licenca për import të narkotikëve-L3n (AKPM)