Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

23 December 2009

TAKIMI ME POLICINË DHE ATK
Prishtinë – 23
dhjetor 2009   Sot në drejtorinë e Doganës së Kosovës është mbajtur një takim në mes të
drejtorit të përgjithshme të Doganës së Kosovës zt. Naim
Huruglica,  zt. Sheremet Ahmeti Drejtorit te
përgjithshëm të Policisë dhe zt. Behxhet Haliti Drejtorit të përgjithshëm të
Administratës Tatimore.   Qëllimi i këtij takimi ishte thellimi i bashkëpunimit në mes të tri
organizatave në drejtim të luftimit të ekonomisë joformale dhe krimit të
organizuar. Tre Drejtorët u pajtuan që për vitin 2010 të punojnë nën një plan
të përbashkët veprimi, me qëllim të arritjes së rezultateve më të mira në
drejtim të zvogëlimit të evazionit fiskal.   Gjatë vitit 2009 bashkëpunimi ndërmjet këtyre tri agjensioneve ka prodhuar
rezultate siç janë zvogëlimi i kontrabandës përmes veriut të Kosovës, por edhe
në pjesët tjera të Kosovës.   Rezultatet e këtij bashkëpunimi si në vijim:  

    • 227 raste
      të zbuluara
    • Konfiskim i mallerave me vlere prej 350.000 euro
    • Gjobat e shqiptuara jane 326.000 euro