0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Lajme

700x450-crop-90-img-9bf75bcedf57df8d8dad75bc175084c1-v
01 mars 2019

Takim bilateral ndërmjet shërbimeve doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës

 

Në kuadër të bashkëpunimit me Doganën e Kosovës, në takimin e sotëm me Drejtorin gjeneral   z.Bahri Berisha, u kontraktua intensifikimi dhe thellimi i shkëmbimit të informatave në lidhje me origjinën, vlerën e mallrave dhe vendosjen e profileve të përbashkëta të rrezikut.

Intensifikimi i shkëmbimit të informacioneve do të përforcohet edhe me vendosjen e kontrolleve të përbashkëta për kontrollin e origjinës së mallrave nga të dy shërbimet doganore në territoret e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Kosovë.

Në takim u kontraktuan edhe një sërë aktivitete për lehtësimin dhe përshpejtimin e qarkullimit të mallrave në kuadër të CEFTA marrëveshjes për tregti të lirë.