Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

29 September 2010

Sunqica ristiq

Gjykata Komunale Prishtinë.

kontest civil.

seanca shtyhet në kohë të pacaktuar.