Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

14 September 2010

Stanisavleviq Sllagjan

Gjykata Komunale Shtërpce

kontest civil

14.09.2010

Seanca shtyhet për datë 19.10.2010