Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

15 September 2010

Sreqko Staletoviq

Gjykata Komunale Shtërpce

kontest civil

data e senaces : 14.09.2010

vërjtje : seanca përfundoi