0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Dogana Llogo
10 Svibanj 2018

Obaveštenje kosovskim izvoznicima koji izvoze u Švajcarsku i Norvešku

Priština 10. maja 2018- Carina Kosova počela je primjenjivati REX sistem u okviru šeme GSP (General System of Preferences GSP), koji nudi se zemljama u razvoju, u ovom slučaju Kosova iz Švajcarske i Norveške. Ovaj sistem omogućava kosovskim izvoznicima da izvoze robu od preferencijalnog porijekla u Švajcarskoj i Norveškoj da bi se registrovali u Carini Kosova u ovom sistemu, a zatim da imaju mogućnost da za robu koja se izvoze u ove dve zemlje da sami izdaju izjavu fakture o poreklu bez potrebu da dobiju sertifikat o poreklu FORMA A. Puna funkcija ovog sistema započela je od 1. januara 2017. godine.

Prelazni period od metoda sertifikovanja sa sertifikatom FORM A (kao što je bio) na metod sertifikacije kroz sistema REX trajaće do 30. juna 2018. godine, nakon čega svaki izvoznik koji izvozi robu od preferencijalnog porekla Kosova u ove dve zemlje može imati koristi od preferencija GSP sistema bez registrovanja. Stoga, obaveštavaju svi proizvođači/izvoznici sa Kosova koji izvoze robu sa Kosova na Švajcarsku i Norvešku, i koji žele da imaju koristi od šeme Opšteg preferencijalnog sistema, da popunjavaju obrazac koji se može preuzeti na veb sajtu Carine i da se isti preda sektoru za poreklo, u opštoj upravi Carine Kosova u Prištini kako bi se uvedeni u sistemu. Nakon registracije, oni dobijaju registracioni broj koji moraju da stave prilikom deklarisanja na fakturi.

Sve informacije i obrasci mogu se uzeti na veb sajtu Carine u kategoriji Za poslovnu zajednicu ili na linku : https://dogana.rks-gov.net/per-biznese/cert-e-origjines-per-zvicrren-dhe-norvegjine/