0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Dogana Llogo
03 Prosinac 2018

Pojašnjenje u vezi sa carinskim procedurama u slučaju donacija i robe putnika

Priština, 1 decembar 2018, – Carina Kosova obaveštava sve građane, preduzeća, nevladine organizacije i bilo koja druga zainteresovana strana u vezi sa carinskim postupcima u skladu sa odlukom Vlade (01/76 od 21.11.2013. godine).

S obzirom na potrebu dodatnog razjašnjavanja, sve donacije sa robom koja je unese na Kosovo u skladu sa zakonskim procedurama, kao i sva roba za fizička lica i putnika prema zakonskim pravima, carina nije zabranila i svi su pušteni u skladu sa procedurama Zakonika o carini i akcizama i drugim propisima.

Takođe vas obaveštavamo da promet komercijalne robe nastavlja normalno u skladu sa zakonima i odlukama na snazi. Svaka stranka koja ima neizvesnost u vezi sa procedurama, molimo vas da kontaktirate Carinu Kosova gde ćemo vam pružiti neophodna pojašnjenja i uputstva.