0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Carinska organizacija

 • 06 Veljaèa 2009

  Zastave Carine sa logo

 • 06 Veljaèa 2009

  Hierarkija cinova u Kosovskoj Carini

 • 04 O¾ujak 2009

  Organogrami i Doganës 2009

 • 04 O¾ujak 2009

  Organizational Chart 2009

 • 12 Svibanj 2009

  Organizational Chart 2009

 • 10 Lipanj 2009

  Organogram menadžmenta

 • 10 Lipanj 2009

  Organogrami i Menaxhmentit të Doganës

 • 10 Lipanj 2009

  Mangement organizations chart