0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Istorija

Carinska služba UNMIK-a osnovana je 1999. godine od strane Stuba Evropske Unije, radi osiguranja pravilno i istovetno sprovođenje, u skladu sa carinskim propisima i drugim primenljivim, odredbama za robe, koje su predmet carinskog nadzora. Dana 12 Decembra 2008. godine Carinska služba UNMIK-a transformirana je u Carini Kosova. Novi Zakonik o Carini i Akcize na Kosovu koji je usvojen 11 Novembra od strane Skupštine Kosova, omogučio ovu tranziciju. Navedeni zakonik je u potpunosti usklađen sa zakonskim standardima Evropske Unije (EU), i pored ostalog kao objektiv ima i ekonomski razvoj Republike Kosova.

Pored carinskih dažbina koja se prikupljaju od Carine, PDV i taksa o kacizi prikupljaju se na granicama. Pored prikupljanja prihoda, Carina Kosova štiti društvo od krijumčarenja droge i drugim nedozvoljenim robama sa štetnim efektom ekonomskog kriminala i utaje.

Carina Kosova razvijena je na osnovu standardima EU i u potpunosti bila finansirana od Kosovskog Konsolidovanog Budžeta i trenutno zapošljava oko 591 radnika. Takođe primila je podršku od EU preko stručnih carinskih viših oficira, kao izvršni vlast uzajmljeni od Carinskih služba EU.

Carina takođe profitira od tehničke podrške Carine EU i od Kancelarije za Fiskalnu Asistenciju (CAFAO), koja je pomagla u razvoj zakonske osnove, organizovanja, strukture, obučavanja i unapređenja osoblja. Osoblju službe čine uglavnom kosovske nacionalnosti, od tih 20% su od nacionalnih manjina.

Carina Kosovo prikuplja oko 70% od prihoda za Kosovski Državni Budžeta sa prosekom 2 centi za 1 euro u 2004. godine. MMF stalno je pohvalio Službi za njenu obavljanje, upoređujuči sa nivoima službih Zapadne Evrope.

Web stranica Carine otvorena je 2002. godine i razvija se u jedno veoma važno sredstvo za komuniciranje u korist trgovine i javnosti, objavljujuči više detalja.