0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Kula

Granični prelaz Kula nalazi na severo-zapadnom delu Peći, u nadmorskoj visini od 1250 metara i počelo sa radom još od 14.02.200 godine, u to vreme kao sastavni deo CI u Peći.

U to vreme carinjenje robe je obavljeno kratkim  postupkom , dok od 01.06.2000 .godine počelo je redovno carinjenje u terminalu , koji je bio postavljen u gradu Peć.

Problemi ove ispostave na početku nisu se mnogo razlikovale od ostalih carinskih ispostava, kao i Carinske službe uopšte. Granični prelaz u Kuli na početku je služio i kao carinski terminal, jer kao što smo već naveli roba je carinjena u ovoj ispostavi, a sada sve komercijalne pošiljke, prvo pregledaju se na granični prelaz a nakon toga postavljaju se pod carinskim nadzorom i postavlja se plomba , nakon toga se obavezuje da ide u terminal, u Peći na carinjenje.

Za robu koju putnici nose sa sobom, carinjenje se vrši na graničnom prelazu .

Na granični prelaz Kula se radi 24. sati- non stop u smenama po 12. sati. Uvoznici koji donose komercijalnu robu,  dužni su da imjau svu prateću dokumentaciju za tu robu , uljučujući i osnovne isprave sa mesta polaska kao I isprave tranzitnih zemalja.