0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Hani i Elezit

ELJEZ HAN

\r\n

Carinska ispostava Eljez Han (Gener. Janković)

\r\n

Ova carinska ispostava se nalazi u južnom delu Republike Kosova duž kilometra 70. magistrale Priština –Skopje , carinska ispostava koja ima najveći promet vozila i putnika, kao kamiona i šlepera koji nose komercijalnu robu za tržiste Kosova.

\r\n

Carinska ispostava Eljez Han je raspoređena u dva dela, gde deluju carinski službenici Kosovske carinske službe a to su granični prelaz i terminal Eljez Hana.

\r\n

Granični prelaz Eljez Han

\r\n

Ovaj granični prelaz se nalazi na granici sa Republikom Makedonijom sa najvećim prometom vozila i autobusa sa putnicima, koji ulaze i izlaze sa Republike Kosova .

\r\n

Carinska služba na ovom graničnom prelazu radi 24. časa neprestano, uprkos velikom prometu ova služba se redovno trudi da se kretanje putnika preko ove CI radi sa što manjim nepotrebnim čekanjem , izuzev stranaka koje podležu carinskom pregledu .

Broj telefona za kontaktiranje sa ovim graničnim prelazom odnosno sa Eljez Hanom je :038/541-930

·                Carinski terminal  – Eljez Han

U okviru ove carinske ispostave Eljez Han je i carinski terminal koji ima najveći prostor upoređujući ga sa ostalim carinskim terminalima na Kosovo, kao rezultat same činjenice da roba koja se uvozi na Kosovo,  približno oko  60% od ove robe podleže carinskim postupcima preko ovog garničnog prelaza .

Kosovska carinska služba na ovom terminalu je postavila I mobilni kamion sa X-rey koji je veoma usavršen , njime je pružena velika pomoć prilikom kontrole robe i tovara sada se pregled vrši u veoma kratkom vremenu odnosno brže I detalnije.

U okviru ovog terminala Eljez Han nalaze se I sve ostale granične agencije kao što su veterinarska , fitosanitarna itd. One su tu postavljene namerom da se vrše svi postupci u vezi robe prilikom uvoza-izvoza , i to bez nepotrebnog i velikog zakašnjenja .

I na ovom carinskom terminalu se radi 24. časa ali radno vreme za carinjenje robe svakim danom je od  08:00 časova do  20:00 časova .

Broj telefona za kontaktiranje za carinski terminal Eljez Han je:  038/502-534