0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Povlastice kod uvoza/izvoza

  • 05 Lipanj 2017

    Naredbu za skraćenje postupka kontrole redovnog izvoza (EX1)

  • 05 Lipanj 2017

    Ukaz o implementaciji automatizovanog žutog kontrolnog prelaza