0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Carinski postupci sa ekonomskim uticajem

 • 24 Svibanj 2008

  Doracak mbi deponimin doganor

 • 24 Svibanj 2008

  Doracak mbi importin e përkohëshëm.pdf

 • 24 Svibanj 2008

  Doracak mbi përpunimin nën kontrollin doganor

 • 24 Svibanj 2008

  Dorocak mbi përpunimin e brendshëm

 • 24 Svibanj 2008

  Dorocak mbi përpunimin e jashtëm

 • 24 Svibanj 2008

  Aplikacion per drejtues te depos se mallrave me akcize

 • 24 Svibanj 2008

  Aplikacioni për Depo Doganore

 • 24 Svibanj 2008

  Aplikacioni për Import të Përkohshëm