0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Dogana Llogo
18 Srpanj 2018

Carinske mere za olakšanje kretanja naših sunarodnika

Priština, 18. jul, 2018 – Uzimajući u obzir ciljeve Carine Kosova na olakšavanje i pružanje brze i profesionalne usluge prilikom primene carinskih procedura, kao u postupku carinjenja, tako i prilikom prolaza robe i putnika preko graničnih prelaza, uvek počevši od prakse koju je da sada primenila Carina Kosova u odnosu na tretman sunarodnika i obavljanje procedura u oblasti carine.

Za primenu Rezolucije Skupštine Kosova br. 06 R-12 od 06.07.2018, koja se primenjuje za period od 15. jula 2018. do 15. septembra 2018. godine, operativno osoblje koji rade u graničnim prelazima da prilikom obavljanja dužnosti, vršenje mandata kako je propisano zakonom, ćine prema Rezoluciji Skupštine Republike Kosova br. 06-R-12 od 06.07.2018.

S tim u vezi, svaki carinski službenik će osigurati da:

  • Cjelokupan proces rada treba brzo obaviti pokazivanjem ažuriteta u obavljanju redovnih graničnih postupaka
  • Sva lica koja prolaze kroz GP, naročito naši sunarodnici, da se profesionalno tretiraju.
  • Upravnici GP-a treba da osiguraju da kroz efikasno upravljanje rizikom smanjuju dnevne procedure kontrole;
  • Slučajevi kada sunarodnici nose robu sa sobom, proceniti brzo i pravično. U posebnim slučajevima i prema zakonskoj diskreciji, donositi odluka u vezi sa njihovim rukovanjem bez izazivanja situacija koje ometaju kretanje i olakšanje kretanja robe i putnika.