0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Dogana Llogo
05 Listopad 2018

Carina za devet mjeseci 2018. godine prikupila 837 miliona

Priština, 5. oktobar 2018. – Tokom devetogmesečnog perioda (januar-septembar 2018. godine) ukupni prihodi prikupljeni od Carine Kosova iznosili su oko 837 miliona eura, što u odnosu na isti period 2017. predstavlja rast od 3,13% ili oko 25,5 mil € više. Sa druge strane, uticaj na prikupljeni prihod od Carine tokom ovog perioda takođe je imao i SSP, fiskalni paket koji se odnosi na oslobađanje od poreza na uvoz proizvođača, kao i uvoz polovnih automobila. Što se tiče oslobođanja prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, treba napomenuti da je uticaj na prihode od SSP-a u ovom periodu je oko 33 miliona eura, dok je utjecaj na prihode fiskalnog paketa koji se odnosi na proizvođače u izvještajnom periodu je oko 56 miliona eura. Treba pomenuti i uticaj ograničenja uvoza na polovne automobile, gde je zabeleženo pad u odnosu na prošlu godinu, gde imamo manji uvoz u carini za 9816 vozila, što je doprinelo padu od 16,7 mil € manje nego u istom periodu prethodne godine u kategoriji polovnih automobila, dok u novim automobilima zabeležen rast uvoza od 583 automobila što je uticalo na rast prihoda u ovoj kategoriji novih automobila za oko od 2 miliona evra.

Uprkos svim ovim uticajima na prihode, kao što su poreske olakšice za proizvođače, uticaj SSP-a i ograničenje uvoza automobila, Carina Kosova nastavila dobrim rezultatima u prikupljanju prihoda za period izvještavanja.