0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Satistika- Open Data
19 Studeni 2018

Carina počela da implementira platformu OPEN DATA

Priština, 18. novembar 2018. – Carina Kosova je od danas počela da implementira platformu OPEN DATA, koja podiže nivo transparentnosti i osigurava svi da carina je transparentna i kredibilna institucija. Platforma OPEN DATA sadrži nekoliko kategorija kako sledi:

        – Trgovinski bilans tokom godina, gde sve zainteresovane strane mogu pronaći trgovinske razmene Kosova sa svim zemljama kako u pogledu uvoza tako i izvoza.

        – CEFTA, ova kategorija jasno pokazuje trgovinske razmene Kosova sa svim zemljama članicama koje su dio međunarodnog sporazuma CEFTA.

        – SSA, odražava aktivnost Carine, odnosno sve podatke vezane za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u trgovinskom aspektu od aprila 2016.

        – Mesečni/godišnji učinak, je kategorija koja omogućava svakom zainteresovanom za rad carine i našu performansu.

        – Vreme carinjenja, znači vreme potrebno za carinjenje robe u uvozu/izvozu.

Generalni direktor Carine Kosova, gpd. Bahri  Beriša je naglasio da “carina kroz ovu platformu ima za cilj povećanje nivoa transparentnosti, takođe da bude institucija koja jasno pokazuje i deli sve informacije sa javnošću, i pozivam sve zainteresovane strane koji, ako imaju predloge, da kontaktiraju nas da povećamo platformu OPEN DATA sa novim kategorijama kako bi ova platforma bila u funkciji kosovskih građana i preduzeća“.

Link https://dogana.rks-gov.net/per-doganen/statistikat-dhe-arritjet/