0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

333
17 Svibanj 2018

Carina oduzima lekove skriveni u opremi za namještaj u vrednosti od oko 10.000 evra

Priština, 16. maja 2018.- Carinici prilikom kontrole isporuke na uvozu, odnosno robe uvezene iz Turske, naišli su na značajnu količinu lekova.

Tokom detaljne kontrole deklarisane isporuke kao materijal ili pribor za nameštaj, naišlo je na mešovito pakovanje gde su sakrivene unutar pakovanja u plastičnim nogama za nameštaj pronađene značajne količine sledećih lekova:

1. Zespera 10 mg 1/14 = 608 kom;
2. Galvus Met 50mg/1000 mg 1/10 = 42 kom;
3. Elocon (krem) 30 gr 0.1 % = 47 kom;
4. Travazol 15 gr (krem) = 312 kom;
5. Ovul 1/7 = 30 kom;
6. Coronis 6.25 mg 1/14 = 200 kom;
7. Cyclo – Pogynova 1/21 = 160 kom;
8. Atarax 25 mg 1/10 = 60 kom;
9. Oksamen 20 mg 1/10 = 29 kom;
10. Cosadex 50 mg 1/14 = 20 kom;
11. Comadin 5 mg 1/14 = 44 kom;
12. Singulair 4 mg 1/14 = 47 kom;
13. Etol 400 mg 1/14 = 68 kom;
14. Aldaxtone-A 25 mg 1/10 = 183 kom;
15. Aerius 5 mg 1/10 = 90 kom;
16. Leponex 25 mg 1/10 = 75 kom.

Preliminarna vrednost oduzetih lekova je oko 10.000 eura i, pošto je uvoznik prekršio odredbe ZCA, član 276 tačka a, protiv pomenutog je pokrenut prekršajni postupak, a slučaj je nastavljen za dalju istragu.