0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

foto 1
12 Lipanj 2018

Carina Kosova prima donaciju od carine Velike Britanije

Priština, 11 juna 2018 – Zahvaljujući saradnji i zajedničkim naporima u borbi protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja, generalni direktor Carine Kosova, Bahri Beriša sa saradnicima dočekali na posetu predstavnike Carine Velike Britanije gpd. Andrew Pavlinic – šef međunarodne obaveštajne službe i gpd. Andi Lawson, upravnik u istom odeljku.

Na ovom sastanku predstavljena je donacija- oprema za digitalnu forenziku koja je data Carini Kosova, kako bi se poboljšali kapaciteti koji pomažu u borbi protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja. Ova oprema je moderna i najnovija verzija, tako da će u vrijeme napredne tehnologije ova oprema biti od velike pomoći za Carinu Kosova u pružanju dokaza i pouzdanih informacija o istražnim i sudskim procesima.

Generalni direktor je naglasio da je “Carina Velike Britanije uvijek ostala bliska našoj carini i stoga smo duboko zahvalni za pomoć od formiranja carine pa do dan danas, uvijek smo imali podršku Carine Velike Britanije za koju smo zahvalni“.