0800 500 95

Prijavite moguće zloubotrebe
na besplatni broj telefona

Republika Kosovo / MINISTARSTVO FINANSIJE

CARINA KOSOVA

Vesti

Dogana Llogo
07 Rujan 2018

Carina Kosova i dalje ostvaruje dobar učinak u prikupljanu prihoda na uvozu

Priština, 7. septembar, 2018 – U izvještajnom periodu januar-avgust ukupan prihod prikupljen od strane Carine dostigao vrednost od oko 736.4 miliona€, što u odnosu na isti period 2017. godine, predstavlja rast od oko 18 miliona € ili 2,5% više nego u istom periodu prethodne godine. Osim toga, uticaj na prihode od fiskalnih paketa koji se odnose na oslobođenje dažbina na uvoz za proizvođače u izvještajnom periodu iznosio je oko 49,9 miliona €, što predstavlja rast od 173% u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče oslobođanja prema SSP-a, treba napomenuti da je negativan uticaj na prihode prema SSP-a u ovom periodu oko 28,9 miliona eura ili oko 44,52% više u odnosu na isti period prošle godine. Uticaj na prihode je iamo i ograničenje uvoza polovnih vozila do 10 godina, gde u ovoj kategoriji na uvoz automobila postoji veliki pad prihoda u odnosu na prošlu godinu, gde imamo 8361 automobila manje, i ovo je dovelo do pada prihoda u kategoriji automobila oko 12 miliona evra manje nego u istom periodu prošle godine.

Uprkos fiskalnim politikama koje favorizuju oslobođenje poreza i smanjenje pojedinih kategorija, kao stimulans za ekonomski razvoj, kao i one koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje ove godine imaju veći uticaj na planirane prihode, Carina Kosova i dalje nastavlja sa veoma dobrim učinkom u prikupljanju prihoda, suzbijanju sive ekonomije, krijumčarenju i drugim oblastima za koje je Carina odgovorna, ali takođe procjenjujemo da će ti efekti fiskalne politike i SSP imati više pozitivnog efekta za ekonomski razvoj zemlje i rast domaćih proizvoda.