Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

14 janar 2010

SPRECENO POKUSAJ KRIJUMNCARENJA NA GRANICNOM PRELA