Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

22 tetor 2010

SPRECAVAJU SE 15 SLUCAJEVA POKUSAJA KRIJUMCARENJA