Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

07 tetor 2010

Simonoviq Slobodan

Gjykata Komunale Prishtinë

data e senacës : 11.10.2010