Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Konfiskimet

22 janar 2013

Shkatërrimi i mallrave që shkelin pronësinë intele

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej 23 cp , të markës
tregtar “Apple”, të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipërcekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne 1700 euro

IMG_2640_Apple.jpg