Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Konfiskimet

27 June 2011

Shkatërrimi i mallrave

Gjate muajit Shkurt dogana e Kosovës  ka  shkatërruar 427 njësi,veshmbathje te markave tregtare  GUCCI dhe ABERCROMBIE&FITCH, ne vlere te përafërte  50 000 euro, për te cilin mall është konstatuar se shkel te drejtën e pronësisë intelektuale. Bazuar në dispozitat ligjore, për masat doganore për mbrojtje te pronësisë intelektuale, në mbikqyrje doganore, malli është shkatërruar pas përfundimit të të  gjitha procedurave.

gucci-014.jpg