Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Konfiskimet

30 May 2013

Shkatërrimi i mallrave

Dogana e Kosovës shkatërron mallrat e falsifikuara në sasi prej  17 copë , të markës tregtar “TOMMY HILFIGER”, të cilat shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale. Vlera e përafërt e mallrave të sipër cekura, që iu nënshtruan procesit të shkatërrimit arrin ne  680.00 €.

                                            

Tommy.jpg