Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Konfiskimet

22 July 2011

Shkatërrimi i llogove me markën tregtare “NIKE”

Shkatërrohen logot e markës tregtare; NIKE  te konfiskuara nga dogana e Kosovës, për te cilat është konstatuar se shkelin te drejtën e pronësisë intelektuale. Sasia e logove të konfiskuara nga dogana është;

1. Logo të markes tregtare NIKE 18 000 cope

Me kërkesën e bartësit të së drejtës logot i janë nënshtruar procesit të shkatërrimit nën mbikqyrje doganore.

Dogana e Kosovës me anë të kësaj komunikate, prapë njofton qytetarët dhe komunitetin e biznesit, se ka fuqi ligjore që të ndërmerr veprime për mallrat që shkelin të drejtën e pronësisë intelektuale.

Gjithashtu, inkurajohen bartësit e së drejtave që të aplikojnë në doganën e Kosovës për kërkesën për veprim, me qëllim që të mbrohen produktet e tyre.

 

IMG_0026.JPG