Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

13 June 2012

Seancë gjyqesore – Kacanik

Konfirmim i Aktakuzes Data: 15.06.2012