Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

20 September 2010

Sadik Nazifi

Gjykata Komunale Prishtinë 

data e seancës: 24.09.2010