Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

20 shtator 2010

Sadik Nazifi

Gjykata Komunale Prishtinë 

data e seancës: 24.09.2010