Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

25 tetor 2011

Rrahim Idrizi

Te marrim pjese ne seance ne Kacanik me 01.11.2011