Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

16 September 2008

RAPORT DITOR I SHËRBIMIT DOGANOR

 

 

 

 

Raporti i mëposhtëm përfshin periudhën 48 orëshe, respektivisht nga ora 08:00 e datës 13/09/08 deri në ora 08:00 të datës 15/09/08. Gjatë kësaj periudhe raportuese në të gjitha degët doganore të Kosovës janë lajmëruar (importuar) 762 ngarkesa me mallëra komerciale

Oficerët e Sherbimit Doganor kanë zbuluar 9 kundërvajtje doganore, shumica e tyre janë të ndërlidhura me kontrabandimin e derivateve të naftës në rajonin e Mitrovicës me ç’rast në këto raste të ndalimit janë zbuluar 1080L nafte dhe benzin. Gjithashtu në kuader të këtyre zbulimeve të kundërvajtjeve ka pasur edhe raste të mosdeklarimeve të sakta të mallrave të importuara.

Gjatë këtyre 48 orëve raportuese Shërbimi Doganor ka mbledhur të hyra (nga taksat e mallrave të importuara) si më poshtë:

  •    Dogana :      390,235.25  €
  •     Akciza  :      314,620.63  €
  •     TVSH   :   1,284,831.59  €
  •     Total     :   1,989,687.47  €