0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Punësimi

Punësimi

 • 24 maj 2008

  Forma e aplikacionit për staf doganor

 • 20 janar 2009

  Aplikacioni për Doganën e Kosovës

 • 03 korrik 2012

  Aplikacioni

 • 05 korrik 2012

  KONKURS I BRENDSHËM

 • 24 maj 2013

  Njoftim per zgjatje te afatit te Konkursit per Nepunes Cilil ne DTI

 • 05 korrik 2013

  Rezultatet – Sektori i Menaxhimit te Sistemeve

 • 05 korrik 2013

  Rezultatet – Administrator i Sigurisë së Sistemeve

 • 05 korrik 2013

  Rezultatet – Sektori i Sigurisë të Sistemeve

test