Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

04 shtator 2008

PRONAĐENA ULJE U SELO STAN&#2

23082008027.jpg