Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

27 gusht 2008

PREVENTION OF FUEL SMUGGLING AT HANI I ELEZIT

autobusi-Hani-rezervoari-2.JPG