Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 tetor 2010

Pranver Dergut-Rahovec

Numëri i lëndës 06.1.4/1735 më datë 15.10.2008

Senca mbahët më datë 01.11.2010