0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Mundësi punësimi

 • Pri

  28

  2018

  NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM

  NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM   Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e ...

  Expiration date* 04/05/2018
  Apply online*
 • Pri

  13

  2018

  KONKURS I JASHTËM – Zyrtar i Lartë i BNJ për çështjet e Marrëdhënies së Punës

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149, si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitave të lira në ...

  Expiration date* 27/04/2018
  Apply online*
 • Dhj

  27

  2017

  KONKURS I JASHTËM (RISHPALLJE) – Përkthyes i gjuhës serbokroate

  KONKURS I JASHTËM (RISHPALLJE)         Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për ...

  Expiration date* 11/01/2018
  Apply online*
 • Nn

  21

  2017

  Njoftim mbi zgjatjen e afatit te konkursit te jashtem – Përkthyes i gjuhës serbokroate

  NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM   Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ...

  Expiration date* 28/11/2017
  Apply online*
 • Nn

  15

  2017

  NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT TË KONKURSIT TË JASHTËM

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e konkursit të jashtëm të publikuar me nr. 444/30.10.2017, për vendet e ...

  Expiration date* 21/11/2017
  Apply online*
 • Nn

  07

  2017

  KONKURS I JASHTËM

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitës së lirë në Drejtorinë e Shërbimeve të Përbashkëta, si më poshtë:     Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta Departamenti: ...

  Expiration date* 21/11/2017
  Apply online*
 • Tet

  31

  2017

  KONKURS I JASHTËM (RISHPALLJE) – Administrator i TI-së për Siguri

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitave të lira në Drejtorinë e Shërbimeve të ...

  Expiration date* 14/11/2017
  Apply online*
 • Sht

  14

  2017

  Konkurs i jashtëm

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitave të lira në Drejtorinë e Shërbimeve të Përbashkëta, si më poshtë:   Drejtoria: Shërbimet e Përbashkëta Departamenti: ...

  Expiration date* 28/09/2017
  Apply online*
 • Sht

  07

  2017

  KONKURS I JASHTËM

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit te Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës publikon konkurs të jashtëm për plotësimin e pozitës së lirë në Drejtorinë e Shërbimeve të Përbashkëta, si më poshtë:     Drejtoria: Shërbimet e ...

  Expiration date* 30/09/2017
  Apply online*
 • Maj

  20

  2017

  Konkurs i jashtëm – zgjatje afati

  Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës, Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës 03/L-149 si dhe mbështetur ne nenin 22, paragrafin 3 të Rregullores 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbyesve Civil, Dogana e Kosovës zgjatë afatin e konkursit të jashtëm të publikuar me nr. 150/04.05.2017, për vendet e punës:   Titulli i ...

  Expiration date* 27/05/2017
  Apply online*