0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 21 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 11/2018

 • 14 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 10/2018

 • 12 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 09/2017

 • 06 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË

 • 05 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË

 • 02 shkurt 2018

  FTESË PËR OFERTË

 • 31 janar 2018

  FTESË PËR OFERTË

 • 29 janar 2018

  FTESË PËR OFERTË