0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 17 shtator 2020

  FTESË PËR OFERTË

 • 24 gusht 2020

  24.08.2020 -FTESË PUBLIKE PËR OFERTIM

 • 11 gusht 2020

  FTESË PËR OFERTË

 • 29 korrik 2020

  Ftesë për ofertë

 • 20 dhjetor 2019

  Ftesë për ofertim Ankandi nr. 47/2019

 • 01 nëntor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 44/2019

 • 31 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 46/2019

 • 24 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 45/2019

test