0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 23 maj 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 35/2018

 • 22 maj 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 34/2018

 • 11 maj 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 33/2018

 • 08 maj 2018

  NJOFTIM PER SHTYRJE TE AFATIT

 • 04 maj 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 32/2018

 • 02 maj 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 31/2018

 • 24 prill 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 30/2018

 • 23 prill 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 29/2018