0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 20 nëntor 2017

  FTESË PËR OFERTË Nr. 24/2017

 • 10 nëntor 2017

  FTESË PËR OFERTË Nr. 22/2017

 • 14 nëntor 2017

  Ftesë për ofertë nr 23-2017

 • 08 nëntor 2017

  FTESË PËR OFERTË Nr. 21/2017

 • 07 nëntor 2017

  FTESË PËR OFERTË Nr. 20/2017

 • 20 tetor 2017

  FTESË PËR OFERTË Nr. 19/2017

 • 11 tetor 2017

  10.10. 2017-Ftesë për ofertë nr 18-2017

 • 09 tetor 2017

  FTESË PËR OFERTË