0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 18 korrik 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 47/2018

 • 17 korrik 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 48/2018

 • 04 korrik 2018

  Njoftim per Dhenie te Kontrates per Shitje

 • 05 korrik 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 46/2018

 • 02 korrik 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 45/2018

 • 28 qershor 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 44/2018

 • 27 qershor 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 43/2018

 • 25 qershor 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 42/2018