0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 23 maj 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 25/2019

 • 07 maj 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 24/2019

 • 26 prill 2019

  Njoftim lidhur me Ankandin nr.23/2019

 • 23 prill 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 23/2019

 • 18 prill 2019

  Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit shitja e aseteve

 • 11 prill 2019

  Shitja e Aseteve të DK-së nr.02/2019

 • 01 prill 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 21/2019

 • 22 mars 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 20/2019