0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 19 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 86/2018

 • 16 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 85/2018

 • 14 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 84/2018

 • 05 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 83/2018

 • 01 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi nr.Nr. 82/2018

 • 31 tetor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 81/2018

 • 26 tetor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 80/2018

 • 24 tetor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 79/2018