0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 07 mars 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 17/2019

 • 08 mars 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 18/2019

 • 05 mars 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 16/2019

 • 28 shkurt 2019

  FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË ASETEVE/VETURAVE TË DOGANËS SË KOSOVËS

 • 20 shkurt 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 14/2019

 • 11 shkurt 2019

  FTESË PËR OFERTË Nr. 13/2019

 • 07 shkurt 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi nr.Nr. 12/2019

 • 06 shkurt 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi nr.Nr. 11/2019