0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 15 janar 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 05/2019

 • 14 janar 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 04/2019

 • 11 janar 2019

  FTESË PËR OFERTË Nr. 03/2019

 • 10 janar 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 02/2019

 • 08 janar 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi nr.Nr. 01/2019

 • 13 dhjetor 2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 89/2018

 • 12 dhjetor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 88/2018

 • 22 nëntor 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 87/2018