0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 16 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 39/2019

 • 15 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 38/2019

 • 12 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 37/2019

 • 09 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 36/2019

 • 03 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 35/2019

 • 01 korrik 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 34/2019

 • 26 qershor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 33/2019

 • 25 qershor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 32/2019