0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 20 dhjetor 2019

  Ftesë për ofertim Ankandi nr. 47/2019

 • 01 nëntor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 44/2019

 • 31 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 46/2019

 • 24 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 45/2019

 • 18 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 44/2019

 • 16 tetor 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 43/2019

 • 04 shtator 2019

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 41/2019

 • 21 gusht 2019

  FTESË PËR OFERTË Anknandi Nr. 40/2019

test