0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Ankand publik

 • 18 shtator 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 67/2018

 • 14 shtator 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 66/2018

 • 13 shtator 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 65/2018

 • 11 shtator 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 64/2018

 • 04 shtator 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 63/2018

 • 30 gusht 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 62/2018

 • 29 gusht 2018

  NJOFTIM

 • 29 gusht 2018

  FTESË PËR OFERTË Ankandi Nr. 61/2018