0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Lajme

Filtro

 • Dogana Llogo
  13 prill 2018
  Dogana deri tani ka parandaluar rreth 450.000 copë cigare gjatë tentim kontrabandës

  Prishtinë 13 prill 2018 Njësit e doganës në dy rate të ndara kanë konfiskuar sasi të konsiderueshme të cigareve të kontrabanduara.   Fillimisht, në pikë kalimit kufitar të Hanit të Elezit njësit e doganës së bashku Policinë e Kosovës gjatë një operacioni të përbashkët ...

 • Dogana Llogo
  06 prill 2018
  Dogana gjatë tre muajve të parë parandaloj 480 raste të kontrabandimit

  Prishtinë 6 prill 2018 Bazuar në Strategjinë e Doganës dhe Planeve  të ndryshme Operative gjatë  tremujorit të parë të vitit 2018 Dogana ka vazhduar me  luftimin informalitetit në përgjithësi, duke u përqendruar në ndërmarrjen e aktiviteteve në drejtim të luftimin të kontrabandës dhe shmangieve ...

 • Dogana Llogo
  06 prill 2018
  Dogana rrit performancën

  Prishtinë 5 prill 2018 Dogana ka vazhduar me performancë të mirë në aspektin e realizimit të të hyrave.  Parashikimi vjetor i të hyrave në kufi sipas buxhetit për vitin 2018 është 1,175 milionë €. Dogana gjatë periudhës Janar-Mars 2018, pra në këtë tremujor ka arritur në total vlerën prej rreth 212 milion €. Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2017, të hyrat ...

 • Dogana Llogo
  14 shkurt 2018
  Njoftim

  Dogana e Kosovës njofton të gjitha subjektet si ato importuese, eksportuese, transportuesit e mallrave, agjentët doganor dhe palët tjera që zhvillojnë aktivitetet në tregtinë ndërkombëtare se  më datë 15 shkurt 2018 duke filluar nga ora 18:00,  Dogana e Kosovës ka planifikuar të filloj  me implementimin e versionit të ri të sistemit ASYCUDA World (AW). Pasi sistemi  që aplikon Dogana për zhvillimin e gjitha ...

 • 20170523_155038_resized
  15 janar 2018
  Dogana gjatë vitit 2017 realizojë 597 kontrolle tek Lojërat e fatit dhe mblodhi 14 milion euro

  Prishtinë 13 janar 2018 – Dogana gjatë vitit 2017 ka ndërmarr një mori aksione në parandalimin e humbjeve të taksave si dhe në aspektet tjera në sektorin e lojërave të fatit. Gjatë kësaj periudhe janë ushtruar kontrolle operatorëve të licencuar dhe pa-licencuar të ...

 • IMG_2818
  12 janar 2018
  Rezultatet e mbrojtjes së pronësisë intelektuale gjatë vitit 2017

  Prishtinë 12 janar 2018 – Dogana gjatë vitit 2017 ka ndërmarr veprime, si dhe ka bashkëpunuar me agjencionin përkatëse të zbatimit të ligjit dhe komunitetin e biznesit, ku gjatë vitit 2017 bizneset kanë aplikuar për veprim doganor e tani numri i aplikacioneve ka arritur në 138. Pra, kemi rritje të besimit ...

 • foto 4
  31 dhjetor 2017
  Dogana prezanton raportin për vitit 2017 tejkalohet projeksioni buxhetor

  Prishtinë 30 dhjetor 2017 – Dogana e Kosovës sot ka mbajtur konferencën lidhur me përmbylljen e vitit 2017. Drejtori i përgjithshëm z. Bahri Berisha së bashku me menaxhmetin e lartë kanë prezantuar të arriturat e vitit 2017. Theks i veçantë u vendos në arritje dhe tejkalimin e projeksionit buxhetor ku të ...

 • 30 dhjetor 2017
  Lajmërim

  Duke qene se me 01 janar 2018 fillohet me zbatimin praktik i  Ligjit për Automjete Nr.05/L-132, Lidhur me këtë ju informojmë se duke filluar nga data 1 janar 2018 të gjitha veturat e kategorisë M1 më të vjetra se 10 vite dhe ato që nuk kanë motor të standardit euro 4 nuk mund të zhdoganohen në Republikën e Kosovës. Me rastin e përcaktimit të vjetërsisë të merret për bazë viti i pare i regjistrimit i cili ...