Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Si bëhet zhdoganimi i automjeteve

Zhdoganimi i Automjeteve

Dogana kërkon që automjeti i cili është importuar nga jashtë të ketë librezën e regjistrimin nga vendi i cili ka prejardhjen. Procedura që duhet ndjekur në vijim:

1.      Homologimi (Përputhshmëria me ligjet e trafikut në Kosovë)
2.      Zhdoganimi (Pagesa e taksave)
3.      Sigurimi
4.      Regjistrimi
5.      Dalja në qarkullim të lirë

Vlerësimi i automjetit

–          Katalogu (Schwacke) për automjetet e vjetra
–          Fatura për Automjetet e reja

Procesi i zhdoganimit (obligimet e palës)

–          Paraqitja e dokumenteva
–          DUD, Libreza, homologimin dhe dokumentet tjera të nevojshme

Dogana (obligimet e doganës)

–          Vlerësimi
–          Shiqimi
–          Lëshimi i fletëpagesës (KOS-GIRO)

Taksat

–          Dogana 10 %
–          Akciza sipas kubikazhës dhe vitit
–          TVSH-ja 18%

 

Akciza sipas viteve dhe kubikazhës

Vjetërsia Kubikazha Akciza
1 E re, 0 vite Deri në 2000 cmm 0 €
2 Deri në 8 vite Deri në 2000 cmm 400 €
3 Deri në 9 vite Deri në 2000 cmm 600 €
4 Deri në 10 vite Deri në 2000 cmm 700 €
5 Deri në 11 vite Deri në 2000 cmm 800 €
6 Deri në 12 vite Deri në 2000 cmm 900 €
7 Deri në 13 vite Deri në 2000 cmm 1000 €
8 Deri në 14 vite Deri në 2000 cmm 1100 €
9 Deri në 15 vite Deri në 2000 cmm 1200 €
10 Deri në 16 vite Deri në 2000 cmm 1300 €
11 Deri në 17 vite e më shumë Deri në 2000 cmm 1500 €
Vjetërsia Kubikazha Akciza
1 E re, 0 vite 2001 – 3000 cmm 300 €
2 Deri në 8 vite 2001 – 3000 cmm 400 €
3 Deri në 9 vite 2001 – 3000 cmm 600 €
4 Deri në 10 vite 2001 – 3000 cmm 800 €
5 Deri në 11 vite 2001 – 3000 cmm 1000 €
6 Deri në 12 vite 2001 – 3000 cmm 1200 €
7 Deri në 13 vite 2001 – 3000 cmm 1400 €
8 Deri në 14 vite 2001 – 3000 cmm 1600 €
9 Deri në 15 vite 2001 – 3000 cmm 1800 €
10 Deri në 16 vite 2001 – 3000 cmm 2000 €
11 Deri në 17 vite e më shumë 2001 – 3000 cmm 2200 €
Vjetërsia Kubikazha Akciza
1 E re, 0 vite Mbi 3000 cmm 800
2 Deri në 8 vite Mbi 3000 cmm 1000
3 Deri në 9 vite Mbi 3000 cmm 1500
4 Deri në 10 vite Mbi 3000 cmm 1800
5 Deri në 11 vite Mbi 3000 cmm 2100
6 Deri në 12 vite Mbi 3000 cmm 2400
7 Deri në 13 vite Mbi 3000 cmm 2700
8 Deri në 14 vite Mbi 3000 cmm 3000
9 Deri në 15 vite Mbi 3000 cmm 3300
10 Deri në 16 vite Mbi 3000 cmm 3600
11 Deri në 17 vite e më shumë Mbi 3000 cmm 3900