0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave dhe Transfereve

DOGANA E KOSOVËS

Kalkulatori i taksave për automjete

Dogana në bashkëpunim me institutin GAP sjellin kalkulatorin e taksave për automjete. Keni kujdes se vlera e veturës përcaktohet sipas vlerësimit të Doganës së Kosovës. Ky kalkulator është informativ jo obligues.

http://veturat.institutigap.org/kalkulator.html

test